بسم رب الحسین

 

فصل عزا تمام شد چگونه من

پیراهن عزای تو را در بیاورم...؟!