**بسم رب الحسین(ع)**

 

باشد حسین(ع)...

کرببلایت مال خوبها!!!!

 

مال خوبها!!!!

 

فقط بگو من عقده ی دل با که وا کنم....؟؟؟؟!!!!