بسم رب الحسین

 

 

چند روزیست در خانه نشسته ام و

 

 وِرد زبانم این است:

 

 

من را به خانه ام ببرید...!!!

 

خانه ی من کربلاست...اینجا من غریبیم...

 

به خدا قسم اینجا من غریبیم...

 

کربلا خانه ی امن است خدا می داند...