تاریخ را بگو که کمی شرم، کمی حیا

در شهر شام دختر زهــــرا چه میکند؟!...

یا زینب سلام الله علیها