بسم رب الحسین(ع)

 

کربلا منتظر ماست...؟!!!

 

یعنی امسال جزو دعوت شدگان هستیم؟!!!!!

 

آقا جان ما توقعمان زیاد است و شما کریم ابن کریم...!!!!

 

شرایط امسال برایم خاص است اما از شما یک دعوت میخواهم که

با سر بیایم....!!!