بسم رب الحسین

 

ای وای...

 

ای وای از غریبی

 

ای وای از یتیمی

 

ای وای از بی حرمتی

 

ای وای از زخم زبان

 

ای وای از خیمه های سوخته

 

ای وای از دل رباب

 

ای وای از سرهای روی نیزه

 

ای وای از زخم تازیانه

 

ای وای از نامردی

 

ای وای از بی بصیرتی

 

ای وای از ....

 

 

امان

 

 

امان...

 

امان از دل زینب(س)