بسم رب الحسین ...

 

 

 

ذکر مصیبت می‌کند: الشام الشام

 

تا یاد غربت می‌کند: الشام الشام

 

منزل به منزل درد و داغ و بی کسی را

 

یک جا روایت می‌کند: الشام الشام

 

موی سپید و چهره ای در هم شکسته

 

از چه حکایت می‌کند: الشام الشام

 

هر روز با اندوه و آه و بی شکیبی

 

یاد اسارت می‌کند: الشام الشام

 

در این دیار پُر بلا هر کس به نوعی

 

عرض ارادت می‌کند: الشام الشام

 

یک شهر چشم خیره وقت هر عبوری

 

ابراز غیرت می‌کند: الشام الشام

 

هر سنگ با پیشانی مجروح خورشید

 

تجدید بیعت می‌کند: الشام الشام

 

قرآن پرپر روی نیزه غربتت را

 

هر دم تلاوت می‌کند: الشام الشام

 

قلب تو را یک مرد رومی با نگاهش

 

بی صبر و طاقت می‌کند: الشام الشام

 

هر جا که دارد خوف از جان تو، عمه

 

خود را فدایت می‌کند: الشام الشام

 

جان می دهی وقتی به لبهایی مقدس

 

چوبی جسارت می‌کند: الشام الشام

 

کنج تنوری حنجری آتش گرفته

 

ذکر مصیبت می‌کند: الشام الشام

 

در کوچه ها آنقدر غریبی که گمانم

 

غربت شکایت می کند: الشام الشام