سوریه عاقبت میبینم           در دفاع از حرم میمیرم      عاقبت زینبیه میرم                     کلنا عباسک یازینب
درمیان حرم میشینم           من سلاحی بدست میگیرم     پرچمی را بدوشم دارم           کلنا عباسک یازینب
میرویم با دعای مادر        روی سربنده ما یاحیدر        معنیش میدهیم حتی سر             کلنا عباسک یازینب
کوچه ها از رجزها غوغاس    ذکر طوفانی ما زهراس    ازشکوه دل ما پیداس                  کلنا عباسک یازینب
آرزوی شهادت داریم      ادعای شهامت داریم     ما رگی از رشادت داریم                      کلنا عباسک یازینب
این وصیت ز یک عباس است   حرکت زینبی میراث است   چادرت خواهرم حساس است    کلنا عباسک یازینب
قدرت شیعیان ایمان است     کاخ دشمن ز بن ویران است    پایگاه علی ایران است         کلنا عباسک یازینب